EISEN EN NORMEN

Eisen en normen waar een zonnestroomsysteem aan moet voldoen.

De normen en regels staan beschreven in:

  • Handboek ISSO Zonne-energie, zowel bouwkundig als installatietechnische richtlijnen.
  • NEN 1010 Veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
  • NPR 5310 Praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
  • NTA 8013 Procedure bij het controleren van PV-systemen.
  • NEN 7250 Bouwkundige aspecten, integratie van PV systemen in daken en gevels.

Om aan de eisen voor de SEI erkenning te voldoen zijn bovengenoemde normen een plicht.